SP 74 Szczecin

Szkoła Podstawowa Nr 74
Serdecznie wita!

Logopeda

LOGOPEDA

mgr Renata Iwańska pracuje według indywidualnego planu pracy z uczniami.

konsultacje dla rodziców według indywidualnego harmonogramu.

 

logopeda