SP 74 Szczecin

Szkoła Podstawowa Nr 74
Serdecznie wita!

Oddział przedszkolny

 


 

Terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkółach podstawowych (rok szkolny 2018/2019) (pdf)

 

Informacje dla Rodziców (pdf)

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (pdf)

 

Pierwszy etap rekrutacji

Załącznik do wniosku – informacja o spełnieniu kryteriów (pdf)

 

Wzory oświadczeń do kryteriów ustawowych:

Oświadczenie nr 5 (pdf)

Oświadczenie nr 6 (pdf)

Oświadczenie nr 7 (pdf)

 

Drugi etap rekrutacji

Wzory oświadczeń do kryteriów organu prowadzącego:

 

Zatrudnienie-uczenie się w trybie dziennym (pdf)

Kontynuacja edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo (pdf)

Zatrudnienie, uczenie się w pobliżu przedszkola (pdf)

Zamieszkanie i płacenie podatku (pdf)

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym (pdf)