SP 74 Szczecin

Szkoła Podstawowa Nr 74
Ma już 25 lat!

Oddział przedszkolny

 

Informacje dla Rodziców (pdf)

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (pdf)

 

Pierwszy etap rekrutacji

Załącznik do wniosku – informacja o spełnieniu kryteriów (pdf)

 

Wzory oświadczeń do kryteriów ustawowych:

Oświadczenie nr 5 (pdf)

Oświadczenie nr 6 (pdf)

Oświadczenie nr 7 (pdf)

 

Drugi etap rekrutacji

Wzory oświadczeń do kryteriów organu prowadzącego:

 

Zatrudnienie-uczenie się w trybie dziennym (pdf)

Kontynuacja edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo (pdf)

Zatrudnienie, uczenie się w pobliżu przedszkola (pdf)

Zamieszkanie i płacenie podatku (pdf)

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym (pdf)