SP 74 Szczecin

Szkoła Podstawowa Nr 74
Serdecznie wita!

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym  2017/2018  (pdf)

Dodatkowe zajęcia sportowe w roku szkolnym  2017/2018  (pdf)