Szkoła Podstawowa Nr 74
Serdecznie wita!
skocz do treści

Zamówienia publiczne

Aktualne ogłoszenie:Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń (pdf)

 

 

 

Wyniki ogłoszonych przetargów:


========================================================================================
 

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

 

Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń na działalność sportową (pdf)

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wynajem pomieszczeń na działalność sportową (pdf)


========================================================================================
 

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

 

Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń (pdf)

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wynajem pomieszczeń (pdf)


========================================================================================
 

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

 

Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń na działalność sportową (pdf)

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wynajem pomieszczeń na działalność sportową (pdf)


========================================================================================
 

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

 

Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń (pdf)

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wynajem pomieszczeń (pdf)


========================================================================================
 

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

 

Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń (pdf)

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wynajem pomieszczeń (pdf)

 

 

Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń na działalność sportową (pdf)

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wynajem pomieszczeń na działalność sportową (pdf)

 
========================================================================================
 

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

 

Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń (pdf)

 

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wynajem pomieszczeń (pdf)

 
========================================================================================
 

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 
 

Ogłoszenie wyniku przetargu na wynajem pomieszczeń (pdf)

 

 

Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń nr 1 (pdf)

 

Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń nr 2 (pdf)

 
======================================================================================

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wynajem lokalu użytkowego (pdf)

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego (pdf)

 

Ogłoszenie wyniku postępowań: (pdf)

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu na wynajem pomieszczeń (pdf)

Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń (pdf)

 

Ogłoszenie wyniku przetargu nr 3 na wynajem pomieszczeń (pdf)

Ogłoszenie nr 3 o przetargu na wynajem pomieszczeń (pdf)

 

Ogłoszenie wyniku przetargu nr 2 na wynajem pomieszczeń (pdf)

Ogłoszenie nr 2 o przetargu na wynajem pomieszczeń (pdf)

 

Ogłoszenie wyniku przetargu nr 1 na wynajem pomieszczeń (pdf)

Ogłoszenie nr 1 o przetargu na wynajem pomieszczeń (pdf)

 

Formularz ofertowy (pdf)

 

Formularz ofertowy (doc)

 

Formularz umowy najmu (pdf)

 

Formularz umowy najmu (doc)

 
=======================================================================================

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 
 

Ogłoszenie wyniku przetargu na wynajem sali dydaktycznej (pdf)

 

Protokół z wyniku przetargu nieograniczonego na wynajem sali dydaktycznej (pdf)

 
 

Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczenia (pdf)

 

Formularz ofertowy (pdf)

 

Formularz ofertowy (doc)

 
 
=======================================================================================

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 
 

Wynik postępowania na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły z przeznaczeniem na działalność edukacyjną (pdf)

 

Wynik postępowania na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły z przeznaczeniem na działalność sportową (pdf)

 
 
 

Ogłoszenie o przetargu na wynajem hali sportowej i sali gimnastycznej (pdf)

 

Formularz ofertowy (pdf)

Formularz ofertowy (doc)

Formularz umowy najmu hali sportowej i sali gimnastycznej (pdf)

Formularz umowy najmu hali sportowej i sali gimnastycznej (doc)

Opis stanu technicznego i wyposażenia hali sportowej i sali gimnastycznej- Załącznik nr 1 (pdf)

 
 
 

Ogłoszenie o przetargu na wynajem sali relax (pdf)

 

Formularz ofertowy (pdf)

Formularz ofertowy (doc)

=======================================================================================

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

 

Zapytanie ofertowe (pdf)

 

Opis przedmiotu zamówienia (pdf)

Formularz ofertowy (pdf)

Wzór umowy (pdf)

Wzór protkołu odbioru (pdf)

Warunki gwarancji (pdf)

 
=======================================================================================
 

Ogłoszenie o przetargu (pdf)

 

Formularz ofertowy (pdf)

Formularz ofertowy (doc)

 

Umowa najmu (pdf)

Umowa najmu (doc)

 

=======================================================================================

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (doc)

 

=======================================================================================
 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (docx)


Ogłoszenie o zamówieniu dostawy mięsa i przetworów mięsnych
(pdf)

 

Wzór Umowy o dostarczeniu mięsa i przetworów mięsnych (docx)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2017 r. (pdf)

 

Załącznik nr 1 do SIWZ (pdf)

 

Załącznik nr 1A do SIWZ (pdf)

 

Załącznik nr 2 do SIWZ (pdf)

 
=======================================================================================

 

Ogłoszenie przetargu na wynajem pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej Nr 74 (pdf)

 
=======================================================================================
 

Ogłoszenie przetargu na wynajem pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej Nr 74 (pdf)

 

Protokół z wyniku przetargu (pdf)

 

Zestawienie ofert (pdf)

 
=======================================================================================
 

Ogłoszenie przetargu na wynajem pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej Nr 74 (pdf)

 

Protokół z wyniku przetargu (pdf)