Szkoła Podstawowa Nr 74
Serdecznie wita!
skocz do treści

Kadra Pedagogiczna

DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNE  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 74 W SZCZECINIE

Dyrekcja:

mgr Małgorzata Łabuń – dyrektor

mgr Dorota Grygiel – wicedyrektor

mgr Aneta Kornacka – wicedyrektor

mgr Anna Trojanowska – wicedyrektor

Język polski

mgr Anna Hendzel
mgr Dorota Kowalska
mgr Kamila Nienałtowska – Grzelak
mgr Eliza Skrzypiec
mgr Anna Trojanowska
mgr Aneta Żarów

Język angielski

mgr Kinga Fabisiak
mgr Justyna Gumowska
mgr Jolanta Jaroszewska
mgr Alicja Suszczyńska
mgr Renata Sutkowska

Matematyka

mgr inż. Jolanta Szynal
mgr Maria Gawrych
mgr Aneta Kornacka
mgr Bogusław Niedostatkiewicz
mgr Ewa Szyszkowska-Kłos

Przyroda

dr Sylwia Gwardys-Szczęsna
mgr Magdalena Skraba

Język niemiecki

mgr Małgorzata Danilecka
mgr Agnieszka Sikorska
mgr Elżbieta Szymańska

Informatyka

mgr Agata Pajer
mgr Violetta Swęd

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Monika Kuczyńska

Wiedza o społeczeństwie

mgr Anna Wiszniewska

Historia
mgr Ernest Skrok
mgr Alicja Suszczyńska
mgr Anna Wiszniewska

Etyka
mgr Agnieszka Domagała
mgr Dorota Ewa Piechota

Technika
mgr Agata Pajer

Fizyka
mgr Marek Woroniec

Biologia
dr Sylwia Gwardys-Szczęsna
mgr Anna Rzemieniecka

Geografia
mgr Magdalena Skraba
mgr Arkadiusz Skrzypkowiak

Muzyka
mgr Klaudiusz Kaźmierczak

Plastyka
mgr Klaudiusz Kazimierczak

Chemia

mgr Natalia Janowska

Wychowanie fizyczne

mgr Marek Binkowski
mgr Alicja Kuś
mgr Dawid Pabjan
mgr Monika Kuczyńska
mgr Tomasz Bejuk
mgr Jadwiga Poźniakowska

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Anna Hendzel

Pedagodzy specjalni

mgr Monika Górska-Matysiak

mgr Małgorzata Spychała
mgr Iwona Kłonowska
mgr Marta Daśko
mgr Paulina Kowalska
mgr Piotr Gruszka
mgr Urszula Klim

Religia

mgr Marcin Rolnicki
mgr Małgorzata Stoltman
mgr Dawid Szymkowiak
mgr Grzegorz Wszędybył

Edukacja wczesnoszkolna

Aneta Jurczyk
mgr Małgorzata Parzuchowska
mgr Dorota Dybińska
mgr Agnieszka Domagała
mgr Anna Ziarno

mgr Agata Jaskowska
mgr Małgorzata Błędkowska-Matias mgr Anna Wierzbicka

mgr Monika Górska – Matysiak
mgr Beata Surowiecka
mgr Elżbieta Gielniak

Grupa 0a

mgr Małgorzata Płotczyk
mgr Marta Świderska

Grupa 0b

mgr Iwona Ryś
mgr Agnieszka Marszałek

Świetlica

mgr Ewa Trych
mgr Ewa Sujak
mgr Agnieszka Góźdź
mgr Monika Frąckowiak
mgr inż. Krystyna Woźniakowska

Biblioteka i czytelnia
mgr Magdalena Borda

Logopeda
mgr Renata Iwańska

Psycholog
mgr Beata Dobińska

Pedagog
mgr Joanna Chłopecka