SP 74 Szczecin

Szkoła Podstawowa Nr 74
Serdecznie wita!

Kadra Pedagogiczna

DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNE  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 74 W SZCZECINIE

Dyrekcja:

mgr Małgorzata Łabuń – dyrektor

 

mgr Anna Trojanowska – wicedyrektor

mgr Dorota Grygiel – wicedyrektor

mgr Agnieszka Rus – wicedyrektor

mgr Justyna Borkowska – wicedyrektor

 

Język polski

mgr Bożena Gąsiorek
mgr Anna Trojanowska
mgr Dorota Kowalska
mgr Aneta Żarów
mgr Kamila Nienałtowska – Grzelak
mgr Anna Wiszniewska
mgr Aurelia Ćwiklińska-Malus
mgr Eliza Skrzypiec

Język angielski

mgr Lucyna Rogoza
mgr Renata Sutkowska
mgr Pelczar Joanna

Matematyka

mgr inż. Zdzisława Krauze
mgr Ryszard Markowicz
mgr Maria Gawrych
mgr inż. Jolanta Szynal
mgr Maciej Dąbrowski

Przyroda

mgr Halina Ambrozik
mgr Magdalena Skraba
dr Sylwia Gwardys-Szczęsna

Język niemiecki

mgr Elżbieta Szymańska
mgr Agnieszka Sikorska
mgr Emilia Borkowska

Informatyka

mgr Agata Pajer
mgr Violetta Swęd
mgr Jacek Młokosiewicz
mgr Tomasz Wierenko

Historia
mgr Joanna Król
mgr Violetta Swęd
mgr Anna Wiszniewska

Etyka
mgr Agnieszka Domagała
mgr Dorota Ewa Piechota

Technika
mgr Agata Pajer
mgr Jacek Młokosiewicz

Fizyka
mgr Marek Woroniec
mgr Małgorzata Grabowska

Muzyka
mgr Ewa Osojca
mgr Klaudiusz Kaźmierczak

Taniec
Katarzyna Laskowska
Andrzej Łaszczuk

Plastyka
mgr Anna Filiks
mgr Ewa Osojca

Chemia

mgr Waldemar Piasecki
 

Wychowanie fizyczne

mgr Alicja Kuś
mgr Jolanta Karcz
mgr Leszek Pokładowski
mgr Małgorzata Lewandowska
mgr Jadwiga Poźniakowska

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Anna Kostencka

Pedagodzy specjalni

mgr Monika Górska-Matysiak
mgr Liliana Majchrzak
mgr Małgorzata Spychała
mgr Iwona Kłonowska
mgr Marta Daśko
mgr Anna Weyland
mgr Barbara Grzelecka-Sobańska
mgr Łukasz Gładysz

Religia

mgr Anna Galant
mgr Emilia Stankiewicz
mgr Małgorzata Stoltman
mgr Anna Kiżewska
mgr Paweł Gukicki
mgr Anna Majkowska
mgr Szymon Ossowski

Nauczanie zintegrowane

mgr Ewa Groenwald
mgr Jolanta Jaroszewska
mgr Jolanta Salamon
mgr Katarzyna Kasza
mgr Małgorzata Parzuchowska
mgr Danuta Błaszczak
mgr Agnieszka Domagała
mgr Anna Ziarno
mgr Anna Leszczyńska
mgr Anna Wierzbicka
mgr Dorota Słowiak
mgr Aleksandra Frączek
mgr Agata Jaskowska
mgr Małgorzata Błędkowska-Matias
mgr Anna Dykiert
mgr Aneta Jurczyk
mgr Agnieszka Parada
mgr Dorota Wróbel
mgr Przybysz Agnieszka
mgr Mirella Wójciak
mgr Beata Surowiecka
mgr Anna Popczyk

Grupy 0

mgr Hanna Pospiech
mgr Beata Podsiadło
mgr Izabela Rybarczyk

Świetlica

mgr Iwona Ryś
mgr Barbara Gralak
mgr Agnieszka Salwerowicz
mgr Ewa Trych
mgr Pamela Kosińska
mgr Anna Cieślak
mgr Anna Lech
mgr Anna Pietrzak
mgr Monika Przybylska
mgr Agnieszka Przybysz

Biblioteka i czytelnia

mgr Ewa Konwicka

Gimnastyka korekcyjna
mgr Jolanta Karcz

Logopeda
mgr Renata Iwańska

Psycholog
mgr Beata Dobińska

Pedagog
mgr Marzena Stolarska