SP 74 Szczecin

Szkoła Podstawowa Nr 74
Serdecznie wita!

Klauzule informacyjne


 

Klauzula informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych (pdf)


Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu (pdf)


Klauzula informacyjna dla kandydatow do pracy (pdf)


Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji (pdf)


Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – po przyjęciu (pdf)


Klauzula informacyjna dla pracownikow (pdf)


Klauzula informacyjna dla kontrahentów (pdf)


Klauzula informacyjna dla osób korzystających z ZFŚS (pdf)


Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka (pdf)