Szkoła Podstawowa Nr 74
Serdecznie wita!

Klauzule informacyjne

 

 

 

 


 

   

Regulamin udostępniania danych osobowych z monitoringu wizyjnego (pdf)


  

Klauzula informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych (pdf)


  

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu (pdf)


  

Klauzula informacyjna dla kandydatow do pracy (pdf)


  

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji (pdf)


  

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – po przyjęciu (pdf)


  

Klauzula informacyjna dla pracownikow (pdf)


  

Klauzula informacyjna dla kontrahentów (pdf)


  

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z ZFŚS (pdf)


 

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka (pdf)


 

Suplement do klauzuli informacyjnej (pdf)