SP 74 Szczecin

Szkoła Podstawowa Nr 74
Serdecznie wita!

Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu ósmoklasisty

 

  

 

Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu ósmoklasisty (pdf)