Szkoła Podstawowa Nr 74
Serdecznie wita!

Dokumenty szkoły

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA  (pdf)

STATUT SZKOLY znajduje się do wglądu:
– w sekretariacie Szkoły,
– u wicedyrektora,
– w czytelni szkolnej.