SP 74 Szczecin

Szkoła Podstawowa Nr 74
Serdecznie wita!

Dokumenty szkoły

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA  (pdf)
 
RAMOWY REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH  (pdf)

 

STATUT SZKOLY znajduje się do wglądu:
– w sekretariacie Szkoły,
– u wicedyrektora,
– w czytelni szkolnej.