SP 74 Szczecin

Szkoła Podstawowa Nr 74
Ma już 25 lat!

Klasa pierwsza

 


 

Zgłoszenie dziecka:

 

do klasy integracyjnej

(dotyczy kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

 
 

lub do klasy pierwszej:

 

Zgłoszenie dla dzieci mieszkających w obwodzie szkoły (pdf)

 

Wniosek dla dzieci spoza obwodu szkoły (pdf)

 

Załącznik do wniosku – informacja o spełnieniu kryteriów (pdf)

 

Wzory oświadczeń potwierdzające spełnienie kryteriów (pdf)