SP 74 Szczecin

Szkoła Podstawowa Nr 74
Serdecznie wita!

Świetlica

ŚWIETLICA SZKOLNA

CZYNNA CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU w godz. od 06.40 do 17.30

opiekę nad dziećmi sprawują:

mgr Magdalena Kościelak
mgr Ewa Trych
mgr Ewa Sujak
 

KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY  (pdf)
 

DZIAŁALNOŚĆ

 

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz dawał szansę na relaks.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami, ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

Świetlica funkcjonuje w godzinach od 6.40 do 17.30 w trzech oddzielnych salach. W sali 025 przebywają dzieci najmłodsze, tj. grupy zerowe oraz klasy pierwsze, w sali 204 przebywają dzieci z klasy drugich, natomiast w sali 203 przebywają dzieci z klas trzecich. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwa wykwalifikowana kadra , która dzięki swojemu zaangażowaniu sprawia, że czas spędzony w świetlicy jest pełen wrażeń.

swietlica
W sali 025 przebywają młodsze dzieci.


W sali 204 możliwość zabawy i nauki mają dzieci z klas drugich.
 
 
Pisze o nas na stronie 20 miesięcznik pedagogiczny „Dialogi”. (pdf)