Szkoła Podstawowa Nr 74
Serdecznie wita!
skocz do treści

Informacje

ŚWIETLICA SZKOLNA

CZYNNA CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU w godz. od 06.40 do 17.00

opiekę nad dziećmi sprawują:

mgr Ewa Trych
mgr Ewa Sujak
mgr Piotr Gruszka
mgr Marzena Bujko
mgr Krystyna Woźniakowska
mgr Małgorzata Lewandowska
mgr Jagoda Poźniakowska
mgr Monika Kuczyńska
mgr Piotr Smereczyński
 

DZIAŁALNOŚĆ

 

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz dawał szansę na relaks.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami, ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

Świetlica funkcjonuje w godzinach od 6.40 do 17.00 w trzech oddzielnych salach. W sali 025 przebywają dzieci najmłodsze, tj. grupy zerowe oraz klasy pierwsze, w sali 204 przebywają dzieci z klasy drugich, natomiast w sali 203 przebywają dzieci z klas trzecich. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwa wykwalifikowana kadra , która dzięki swojemu zaangażowaniu sprawia, że czas spędzony w świetlicy jest pełen wrażeń.

swietlica
W sali 025 przebywają młodsze dzieci.

 
 
Pisze o nas na stronie 20 miesięcznik pedagogiczny „Dialogi”. (pdf)