Szkoła Podstawowa Nr 74
Serdecznie wita!
skocz do treści

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

RODO
obowiązek informacyjny
zgodny z art. 13 ust.1

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest

Szkoła Podstawowa nr 74
im. Stanisława Grońskiego
w Szczecinie

Z administratorem można kontaktować się:

listownie na adres:

Szkoła Podstawowa nr 74

ul. Seledynowa 50

70-781 Szczecin

e-mailowo:

sp74@miasto.szczecin.pl

telefonicznie pod numerem:

+48 91 46 31 791

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:

Rafał Malujda,
zastępcą Agnieszka Marciniak

Z inspektorem lib zastępcą można kontaktować się:

e-mailowo:

iod@spnt.pl

telefonicznie pod numerem:
+48 91 85 22 093