Szkoła Podstawowa Nr 74
Serdecznie wita!

Informacje dla ósmoklasistów

 

  

 

Informacje dla ósmoklasistów (pdf)

 

II Próbny egzamin ósmoklasisty (pdf)