SP 74 Szczecin

Szkoła Podstawowa Nr 74
Serdecznie wita!

Rada Rodziców

Rada Rodziców ustanawia Prezydium Rady Rodziców w osobach:

 

 1. Radosław Majcher – Przewodniczący Rady Rodziców
 2. Małgorzata Kozyra – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców
 3. Agnieszka Witos-Watras – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców
 4. Patryk Rybak – Sekretarz Rady Rodziców
 5. Katarzyna Wieloch – Skarbnik Rady Rodziców

 

Rada Rodziców ustanawia Komisję Rewizyjną w osobach:

 

 1. Agnieszka Szlęzak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Ewa Synak – Członek Komisji Rewizyjnej
 3. Marta Królikowska – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Prezydium Rady Rodziców oraz Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu Rady Rodziców.

 

Uchwały Rady Rodziców:

 

 1. Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2016/2017   (pdf)
 2. Ustanowienie prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej na rok 2017/2018   (pdf)
 3. Plan finansowy na rok 2017/2018   (pdf)
 4. Ustanowienie planu zebrań Rady Rodziców na rok 2017/2018   (pdf)

 

konto bankowe Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej Nr 74 w Szczecinie

Bank PKO SA

Nr rachunku: 13 1240 3969 1111 0010 3601 2726

 

Adres email:

radarodzicow@sp74.szczecin.pl

 

LISTY WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW DOSTĘPNE SĄ W SEKRETARIACIE SZKOŁY