Szkoła Podstawowa Nr 74
Serdecznie wita!
skocz do treści

Rada Rodziców ROK SZKOLNY 2023/2024

Prezydium Rady Rodziców 

1.     Szymon Lipnicki – Przewodniczący Rady Rodziców

2.     Przemysław Rotkis – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców

3.     Agnieszka Sztukiel – Skarbnik Rady Rodziców

4.     Karolina Kłobus – Sekretarz Rady Rodziców

Komisja Rewizyjna

1.     Agnieszka Skowrońska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

2.     Magdalena Orczykowska – Członek Komisji Rewizyjnej

3.     Joanna Łukowska – Członek Komisji Rewizyjnej

Ubezpieczenie Szkolne V 184    Polisa typ 184 nr 001032811

 

konto bankowe Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 74 w Szczecinie:

Bank PKO SA;  Nr rachunku: 13 1240 3969 1111 0010 3601 2726

Adres email: radarodzicow@sp74.szczecin.pl