SP 74 Szczecin

Szkoła Podstawowa Nr 74
Serdecznie wita!

Oferta szkoły

SZKOŁA PRZYJAŹNIE WYMAGAJĄCA

 Te słowa przyświecają działaniom wszystkich pracowników naszej placówki. Naukę podejmują u nas dzieci, których potencjał wykorzystujemy i rozwijamy w sposób maksymalny. Wymagamy wiele, ale też wiele oferujemy. Żaden uczeń nie jest pozostawiony sam sobie ani ze swoim talentem, ani też z trudnościami. Wychodzimy z założenia, że każde dziecko kryje w sobie zdolności, a naszym zadaniem jest je odkryć.

Stąd też w naszej placówce od wielu lat równolegle wspieramy uczniów zdolnych, dając im do wyboru szereg propozycji zajęć pozalekcyjnych koncentrujących się w kilku blokach tematycznych, gdzie w ramach poszczególnych pracowni mogą rozwijać swoje zainteresowania. Proponujemy zajęcia w blokach:
 
 

 • językowym – pracownia języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego;
 •  

 • artystycznym– pracownia dziennikarska, teatralna, plastyczna, muzyczna, fotograficzna;
 •  

 • matematyczno – informatycznym – pracownia matematyczna, informatyczna;
 •  

 • przyrodniczo – krajoznawczo – ekologicznym – pracownia przyrody doświadczalnej, turystyczna;
 •  

 • sportowym – zajęcia minisiatkówki, piłki nożnej, tenisa stołowego, unihokej.
 •  

Uczniowie szczególnie uzdolnieni pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności realizując indywidualne programy, np. z matematyki czy zajęcia informatyczne.

Uczniom potrzebującym ukierunkowanego wsparcia oferujemy zajęcia specjalistyczne

i wyrównujące szanse edukacyjne.

W naszej szkole od wielu lat w klasach integracyjnych współpracują dzieci niepełnosprawne i zdrowe. Uczymy się tolerancji i niesienia pomocy innym. Wychowujemy tak, aby nasi uczniowie „podawali sobie ręce, a nie podstawiali nogi”. Tradycją stały się już coroczne Dni Integracji i Olimpiada Integracyjna, podczas których jeszcze lepiej poznajemy potrzeby osób niepełnosprawnych.

Szkoła od początku swego istnienia przyjęła kierunek działań. Były to: krajoznawstwo, ekologia, promocja zdrowia. Nasze zaangażowanie w zdrowy tryb życia nie słabnie. Należymy do Klubu Szkół Promujących Zdrowie oraz prężnie rozwijamy Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne.

Wszyscy pracownicy szkoły to wysoko wykwalifikowana kadra – osoby kompetentne, chętnie pomagające, służące swoim czasem, wiedzą i doświadczeniem.

W naszej placówce zarówno uczniowie, jak i rodzice uzyskają także wsparcie specjalistyczne w osobach psychologa, pedagoga czy logopedy. Od dwóch lat realizujemy projekt „Szkoła dla rodziców”  w postaci cyklu zajęć psychoedukacyjnych skierowanych do rodziców.

Nasza szkoła dba także o rozwój bazy – systematycznie modernizujemy sale informatyczne, językowe, wzbogacamy gabinety przedmiotowe wyposażając je  w liczne pomoce dydaktyczne, rzutniki multimedialne czy tablice interaktywne. Dysponujemy kilkoma doskonale wyposażonymi, nowoczesnymi pracowniami informatycznymi, w których odbywają się nie tylko lekcje informatyki, ale też zajęcia z języka polskiego, matematyki, czy przyrody.

Uczniowie mają także do dyspozycji halę sportową. Jest to obiekt nowy, bardzo nowoczesny  i funkcjonalny. Oprócz typowych sal – boisk znajdziemy tu siłownię, salkę do fitness, saunę. Szatnie wyposażone są w prysznice. Przy hali mieści się również schronisko młodzieżowe oraz sala konferencyjna z zapleczem kuchennym. Oprócz tego uczniowie korzystają z obiektu sportowo-rekreacyjnego OCSiR i skate – parku. Młodsze dzieci mogą bawić się również na specjalnie dla nich przygotowanym placu zabaw.

Na terenie szkoły znajduje się także bogato wyposażona biblioteka, świetlica, przestronna stołówka, a także gabinet pielęgniarki i stomatologa.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że nasza placówka gwarantuje kształcenie i wychowanie na odpowiednim poziomie, o czym mogą świadczyć osiągane przez naszych uczniów znaczące wyniki w  konkursach  przedmiotowych i rywalizacji sportowej, a także szereg certyfikatów i tytułów, m.in.:

 

 • „ZACHODNIOPOMORSKA SZKOŁA JAKOŚCI”
 •  

 • „SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM Z DYSLEKSJA ROZWOJOWĄ”
 •  

 • „NAJAKTYWNIEJSZA TURYSTYCZNIE SZKOŁA”
 •  

 • „SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW” – certyfikat otrzymany w styczniu 2013 roku
 •  

 • „CERTYFIKAT WIARYGODNA SZKOŁA PODSTAWOWA” – prestiżowe wyróżnienie otrzymane w roku szkolnym 2015/2016

 

Certyfikat zaświadczy o właściwym poziomie dydaktycznym, wychowawczym i bezpieczeństwie w Szkole. Wyróżnia on te szkoły podstawowe w Polsce, które spełniają wysokie standardy edukacyjne i pochwalić się mogą ciekawą bazą dydaktyczną oraz w pełni zapewniają bezpieczeństwo swoim uczniom.