Dla ósmoklasistów

UWAGA !


Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu ósmoklasisty w SP 74 (pdf)Rekrutacja 2020-2021 – poradnik dla kandydata (pdf)