Regulamin bezpieczeństwa

Od 1 września:

Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 1 września 2020 r. (pdf)


Wykaz załączników do regulaminu (pdf)


http://sp74.szczecin.pl/wp-content/uploads/2020/11/procedura_ksztalcenia_na_odleglosc.pdf

Procedura kształcenia na odległość (pdf)


Zasady szybkiej komunikacji z opiekunami (pdf)


Harmonogram monitoringu codziennych prac porządkowych (pdf)


Instrukcja dezynfekcji (pdf)


Wykaz ważnych telefonów (pdf)


Instrukcja mycia rąk (pdf)


Zasady usuwania z pojemnika zużytych środków (pdf)


Wykaz sal na zajęcia (pdf)


Zasady zajęć rewalidacyjnych (pdf)


Zasady zajęć zasady zajęć logopedycznych (pdf)


Wykaz zajęć pozalekcyjnych (pdf)


Zasady organizacji pracy świetlicy (pdf)


Zasady pracy biblioteki (pdf)


Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki medycznej (pdf)


Harmonogram zebrań z rodzicani (pdf)


Zasady pracy stołówki (pdf)


Oświadczenie o braku objawów chorobowych (pdf)