List Dyrektora SP 74

Uwaga:
 

List Dyrektora do Uczniów i Rodziców (pdf)