Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie i szczegóły:

OGŁOSZENIE

 


Ogłoszenie o zamówieniu dostawy mięsa i przetworów mięsnych
(pdf)

 

Wzór Umowy o dostarczeniu mięsa i przetworów mięsnych (docx)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2017 r. (pdf)

 

Załącznik nr 1 do SIWZ (pdf)

 

Załącznik nr 1A do SIWZ (pdf)

 

Załącznik nr 2 do SIWZ (pdf)