Szkoła Podstawowa Nr 74
Serdecznie wita!

Plan konkursów

 

Informacja i terminarz (pdf)

Ramowy regulamin konkursów (pdf)

Oświadczenie rodziców (pdf)

Oświadczenie rodziców (doc)

Zakres wiedzy – język polski (pdf)

Zakres wiedzy – matematyka (pdf)

Zakres wiedzy – język angielski (pdf)

Zakres wiedzy – język niemiecki (pdf)

Zakres wiedzy – historia (pdf)

Zakres wiedzy – biologia (pdf)

Zakres wiedzy – wos (pdf)

Zakres wiedzy – chemia (pdf)

Zakres wiedzy – geografia (pdf)

Zakres wiedzy – fizyka (pdf)