Klasowy konkurs „Szeryf” oraz dodawanie w zakresie 100

Realizacja programu Bąbel Matematycznego autorstwa Mirosława Dąbrowskiego w klasie 3a

1. Klasowy konkurs „Szeryf”- dzielenie w zakresie tabliczki 100

2. Dodawanie w zakresie 100 z użyciem domina