Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

 

Komunikat – potwierdzenie woli (pdf)

 

Instrukcja – potwierdzenie woli elektronicznie (pdf)

 

Potwierdzenie woli (pdf)