Global Teacher Award

Uwaga:

BREAKING NEWS!!!! Pan Ryszard Markowicz z międzynarodową nagrodą

GLOBAL TEACHER AWARD!!!

Pan Ryszard Markowicz, nauczyciel matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 74 w Szczecinie za bardzo efektywną pracę edukatora obu tych przedmiotów uzyskał w tym roku prestiżową międzynarodową nagrodę GLOBAL TEACHER AWARD. To niesamowite wyróżnienie przyznawane jest pedagogom, którzy swoją aktywnością zawodową znacząco przyczyniają się do podnoszenia poziomu nauczania nie tylko w placówce, w której pracują. Jednym z kryteriów jest nauczanie przynajmniej dwóch przedmiotów a bardzo wysoko ocenia się udział kandydata w budowaniu społeczności lokalnej poprzez edukowanie, motywowanie i inspirowanie innych.

Pan Ryszard bardzo lubi swoją pracę a wychowankowie go kochają. Kilka razy odebrał nagrodę „Super Belfer” przyznawaną wyłącznie przez uczniów. Od 2007 r. jego macierzystą placówką jest Szkoła Podstawowa nr 74 w Szczecinie, w której pracuje wielu innowacyjnych nauczycieli. W trakcie swojej kariery pan Markowicz stał się ambasadorem takich europejskich projektów jak: Global Math Week, Scientix, Europeana oraz międzynarodowego projektu „Innovate Your Dreams” i „My Magical Dust”. Należy wspomnieć, że nauczyciel płynnie posługuje się językiem angielskim a jego Europass zawiera informacje na temat licznych szkoleń i kursów, dzięki którym stale podnosi swoje kwalifikacje. Jest autorem wielu publikacji, scenariuszy lekcji oraz artykułów publikowanych na międzynarodowych platformach edukacyjnych, m.in. Future Classroom Lab. Od kwietnia do czerwca tego roku prowadził Szkołę z TVP dla klasy czwartej. Dodatkową pasją tego niezwykłego pedagoga jest edukacja kosmiczna i praca w Europejskim Biurze Edukacji Kosmicznej przy Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Pan Ryszard Markowicz jest współtwórcą Centrum Nauk Ścisłych w Szczecinie przy Szkole Podstawowej nr 74. Dzięki staraniom Dyrekcji Szkoły mgr Małgorzaty Łabuń oraz projektowi pana Ryszarda we wrześniu 2017 r. w szkole na Seledynowej powstało nowoczesne centrum kształcenia zarówno uczniów jak i nauczycieli czyli Centrum Nauk Ścisłych.

Pan Markowicz prowadzi lekcje według autorskich programów nastawionych na rozwój kompetencji kluczowych oraz realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ przy użyciu najnowszych technologii cyfrowych. Znany jest z tego, że wprowadza luźną atmosferę na lekcji i mocno wspiera swoich uczniów czym skutecznie odblokowuje stres związany z uczeniem się matematyki.

Zapraszamy do obejrzenia uroczystości przyznania temu wyjątkowemu belfrowi nagrody Global Teacher Award 20 grudnia b.r. w mediach społecznościowych i serdecznie gratulujemy!


Zebrała: Anna Rzemieniecka