Narodowe Czytanie„Balladyna” Juliusza Słowackiego była tegoroczną lekturą podczas dziewiątej odsłony Narodowego Czytania. Wybitne dzieło polskiego romantyzmu było czytane tego dnia w Szkole Podstawowej nr 74 przez klasy siódme z p. Anną Hendzel. Na lekcjach nie zabrakło odpowiednich rekwizytów. Klasa dwujęzyczna – 7H w ramach korelacji treści pomiędzy językiem polskim i angielskim z twórczością J. Słowackiego zmierzyła się również na lekcji z p. Kingą Fabisiak. Uczniowie dopasowywali wybrane zwrotki z czterech wierszy Słowackiego do ich przekładów w języku angielskim. Tytuły liryki podane były tylko w wersji angielskojęzycznej. Dwujęzyczni przekładali również biografię poety na język angielski. Porównywanie i rozszerzanie wybranej tematyki na różnych przedmiotach często wykorzystywane jest w procesie kształcenia klasy dwujęzycznej SP 74 w Szczecinie.

Tekst i zdjęcia: Anna Hendzel i Kinga Fabisiak

Zebrała: Anna Rzemieniecka