Bezpieczna droga do szkoły

UWAGA!

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – list (pdf)Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego (pdf)