Ważne komunikaty!

Uwaga!:
Informacja GIS nr 1
(pdf)Informacja GIS nr 2
(pdf)Rekomendacje MEN
(pdf)