Polsko-Niemieckie Spotkanie

Relacja:

Udział klasy 3c i 5d w Polsko-Niemieckim Spotkaniu Dzieci i Młodzieży

W piątek 24 października 2019r. odbyło się w Teatrze Lalek „Pleciuga” Polsko-Niemieckie Spotkanie Dzieci i Młodzieży pt. „Pleciuga otwiera swoje podwoje – podróż do świata teatru i języka”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z polskich i niemieckich przedszkoli oraz młodszych klas szkół podstawowych, w tym klasy 3c i 5d z naszej szkoły.

Imprezę zorganizowano w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”, w którym nasza szkoła bierze udział od 2017 roku.

Uczestnicy spotkania zostali powitani przez wiceprezydenta Szczecina, pana Krzysztofa Soskę. Następnie dzieci obejrzały przedstawienie pt. „Maleńkie Królestwo królewny Aurelki”. Później było zwiedzanie teatru, zajęcia przybliżające warsztat pracy aktora teatru lalek oraz zajęcia plastyczne w polsko-niemieckich grupach.

Spotkanie było okazją do przeżyć artystycznych, wzajemnego poznawania siebie i rozwijania kompetencji językowych.


Polsko-Niemieckie Spotkanie Dzieci i Młodzieży – zdjęcia