WOJEWÓDZKI KONKURS KRASOMÓWCZY

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
III MIEJSCE – JAN K. KL. IV B