I ETAP OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEGO

III MIESCE PO ETAPIE PIERWSZYM. ODZNAKI ZDOBTYE!

Zuzanna M. VI d
Piotr B. VI d
Jan S. VI d
Tomasz C. VI d
Julian Ł. VI d
Jakub K. VI d