Organizujemy zbiórkę słodyczy

Akcja Szkolnego Koła Wolontariatu: