Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Język jest obrazem naszego świata. Dwujęzyczni wiedzą, jak wielką moc mają słowa w związku z tym obchodzili Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W tym roku hasło, pod którym odbywało się to święto brzmiało: Wspieranie wielojęzyczności na rzecz edukacji włączającej i integracji społecznej. Na lekcjach języka polskiego klasa 7H przybliżyła sobie okoliczności ustanowienia tego święta. Uczniowie dyskutowali na temat roli języka oraz środków niewerbalnych w komunikacji oraz wyszukiwali ciekawostki językowe i dzielili się nimi. Wysłuchali fragmentu wykładu profesora Jerzego Bralczyka na temat: „Słowami kłamać możemy, ale czy możemy kłamać głosem?” Wybierali dla siebie zadania, które wydawały im się najbardziej przydatne (pracowali między innymi z homonimami, pleonazmami, przysłowiami, synonimami, związkami frazeologicznymi, łamańcami językowymi). Gdy zmieniamy język, nasze życie się zmienia. Dwujęzyczni szczególnie wiedzą, że granice języka wyznaczają granice naszego świata.