Rajd Grońskiego


25 rajd im. Stanisława Grońskiego w SP 74 w Szczecinie


Pomimo nowej covidowej rzeczywistości w sobotę dnia 19 września w Szkole Podstawowej nr 74 odbył się jak co roku Rajd imienia Stanisława Grońskiego. Warto przypomnieć, że patron SP 74 alpinista Stanisław Groński był miłośnikiem gór i wędrówek. Był to rajd szczególny, bo już dwudziesty – piąty i jak w ubiegłych latach zaplanowano go w sobotę w godzinach przedpołudniowych. Pogoda dopisała, było słonecznie i ciepło. W wędrówkę szlakami Puszczy Bukowej ruszyło 118 uczniów z 20 klas, 30 rodziców i 20 nauczycieli. Punktami kluczowymi tego jesiennego spaceru były Głaz Grońskiego oraz Głaz Serce. Nad zlotem piechurów pieczę stanowił jak w ubiegłych latach pan Arkadiusz Skrzypkowiak, nauczyciel geografii. Wędrówka zakończyła się loterią fantową przy „Klasie pod chmurką” – miejscu lekcji na świeżym powietrzu na boisku szkoły gdzie panie kucharki serwowały pyszną grochówkę.


Uczestniczyła i zebrała: Anna Rzemieniecka


Rajd Grońskiego – zdjęcia