Dzień Edukacji Narodowej


Dzień Edukacji Narodowej


W Dniu Edukacji Narodowej w naszej szkole obchodzono święto szkolnej społeczności. Uroczysty apel pod hasłem „Edukacja to relacja” został przygotowany przez Annę Hendzel – nauczycielkę języka polskiego i wychowawcę klasy dwujęzycznej 7H. Nauczyciele z SP 74 nie zapomnieli o odrobieniu pracy domowej z tego, co spotkało nas wiosną. Pamiętają o deklaracjach budowania pozytywnych relacji z czasu lockdownu. Dzieciom i ich pedagogom towarzyszy radość bycia razem tu i teraz, choć w zupełnie innych warunkach dostosowanych do wytycznych MEN, MZ oraz GIS. Refleksyjny występ artystyczny uatrakcyjnił poruszający taniec Kacpra Sobkowiaka. Uczeń klasy dwujęzycznej oraz Szkoły Tańca „Joy Dance” ma na swoim koncie wiele tanecznych sukcesów. Z powodu panującej pandemii uroczystość obchodzono w reżimie sanitarnym. W wydarzeniu, oprócz nauczycieli w mniejszej liczbie niż zwykle, wzięli udział jedynie uczniowie utworzonej w tym roku klasy siódmej dwujęzycznej z dodatkowymi zajęciami z biologii i chemii w języku angielskim.

Uczniowie tej klasy to nie tylko członkowie koła teatralnego „Ad astra”, ale również redaktorzy gazetki klasowej „Dwujęzyczni”, której pierwszy numer był prezentem dla grona pedagogicznego.

Podczas apelu Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 74 – Małgorzata Łabuń, podkreśliła rolę nauczycieli w tym trudnym okresie pandemii i podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za pełną zaangażowania pracę.

O Dniu Edukacji Narodowej obchodzonym w naszej szkole przeczytamy również na portalu informacyjnym Głosu Szczecińskiego.


Dzień Edukacji Narodowej – zdjęcia