Adopcja na odległość

Relacja:

To już trzeci rok, jak nasza szkoła podjęła dzieło adopcji na odległość dziecka z Kenii. Tym dzieckiem jest Christine Gatumwa Mauki, która dzięki ofiarności uczniów z wszystkich klas pierwszych i czwartych oraz ich rodziców, ma możliwość uczęszczania do szkoły w Kipsing, gdzie siostry felicjanki z Polski posługują od kilku lat. Znajduje się tu, w bardzo ubogim, pustynnym terenie, szkoła podstawowa z internatem oraz przedszkole. W szkole, poza ławkami i tablicami, nie ma praktycznie żadnego wyposażenia. Bardzo cieszymy się, że możemy pomóc Christine. Ona dziękuje nam za dar naszego serca w listach i życzeniach, które regularnie do nas pisze. My również ślemy do niej listy z życzeniami i rysunkami. Mamy nadzieję, że wywołają uśmiech na jej twarzy.

Ewa Prusińska

Adopcja na odległość – zdjęcia