Do puszczy z „Hobbitem”

Relacja:

Do Puszczy Bukowej z „Hobbitem” i z powrotem…

„Hobbit, czyli tam i z powrotem” Johna Ronalda Reuela Tolkiena jest lekturą obowiązkową klas szóstych. Od roku 2022 na egzaminie ósmoklasisty będą pojawiały się pytania dotyczące lektur obowiązkowych dla klas IV-VIII. Zatem aktualne klasy szóste już od klasy czwartej brały udział w innowacyjnych lekcjach sprawdzających znajomość treści i problematyki lektur, między innymi również realizowanymi w terenie jak np. „Chłopcy z Placu Broni” Ferenca Molnara. Ostatnio przyszedł czas na stworzenie uczniom sytuacji sprzyjających rozwojowi ich zainteresowań i ich zdolności poznawczych przy powieści „Hobbit, czy tam i z powrotem”. Uczniowie zostali zachęceni do rozwijania swoich uzdolnień poprzez udział w zabawie terenowej.

Wcześniej uczniowie pracowali z pudełkiem z lekturą, które pobudza do myślenia i zainteresowania się tematem, a jednocześnie utrwala wiedzę na temat lektury. Były precyzyjnie wykonane mapy, stopy i uszy hobbita z masy solnej – to nie pierwszy taki sposób pracy z lekturą zatem pomysły uczniów są coraz bardziej nowatorskie. Przygotowując swoje pudełka uczniowie uwzględniają takie rekwizyty, które pobudzą kilka zmysłów, m.in. węch, wzrok i dotyk.

Klasa 6b powędrowała do Puszczy Bukowej w poszukiwaniu skarbu Samotnej Góry. Podczas tej wycieczki napotkali na swojej drodze wiele ciekawych pułapek i niespodzianek, które wcześniej przygotowali Mateusz Chudziak, Kasia Rinas, Ewelinka Rosińska i Marysia Wawer pod okiem pani Doroty Wojciechowskiej, mamy Mateusza Wojciechowskiego, na której pomoc zawsze możemy liczyć.

Gra obejmowała 13 wskazówek. Jedną z najciekawszych stacji były wiszące orły z balonami, a w nich rebusy, które prowadziły do Głazu Grońskiego. Było jeszcze zadanie polegające na uratowaniu topiącego się Bombura z pobliskiego bagna. W Mrocznej Puszczy uczniowie natknęli się także na wielką pajęczynę. Znajdowały się tam także lochy elfów, w których został uwięziony Thorin. Na końcu było strzelanie z łuku w smoka Smauga i odnalezienie skarbu. Następnie rozpętała się Bitwa Pięciu Armii, która zakończyła się wygraną.

Nauczyciele naszej szkoły wiedzą, że zgodnie z założeniami neurodydaktyki ciekawość jest jednym z ważniejszych elementów lekcji, ponieważ stymuluje mózg do działania. Drugą tak istotną kwestią, przyczyniającą się do rozwoju mózgu młodego człowieka, jest kreatywne działanie. Im więcej zmysłów angażujemy w proces uczenia się, tym więcej struktur naszego mózgu zostaje pobudzonych i zmuszonych do współpracy. To prowadzi do lepszego zapamiętywania. Mózg bowiem lubi rzeczy niezwykłe oraz uczy się tego, co interesujące. A lekcje z lekturami są takie zawsze…

Do puszczy z „Hobbitem” – zdjęcia