Eksperyment Erathostenesa


 

Materiały dydaktyczne dostępne na stronie:

 

lub na stronie:


 
 

 

Film z przeprowadzenia eksperymentu: