Artykuł „Otworzyć drzwi na świat”

W czasopiśmie „Dialogi” 1/2017 poświęconym pracy z uczniem zdolnym ukazał się artykuł „Otworzyć drzwi na świat” autorstwa Jolanty Jaroszewskiej.


artylul1

artylul2

artylul3