SP 74 Szczecin

Szkoła Podstawowa Nr 74
Serdecznie wita!

Dni Językowe – foto

Wyjątkowy konkurs – foto

„Sto serc na 100 lecie” – foto

Interdyscyplinarna Konferencja Samorządów Uczniowskich – foto

Tydzień Promocji Zdrowia – foto

„Dyniowe” ognisko – foto

Bąbel matematyczny – foto

Zabawy badawcze grupy 0A

Grupa 0A na boisku szkolnym

Dzień Chłopaka w grupie 0A