SP 74 Szczecin

Szkoła Podstawowa Nr 74
Serdecznie wita!

Półkolonie w SP 74 – foto

Siatkówka w SP 74 – foto

Warsztaty z robotyki – foto

Warsztaty cukiernicze – foto

Rodzinne pieczenie pierników – foto

Klasse 1b und 1c – foto

Srebrny medal – foto

Wyjazd na PUM – foto

Wyjście pod Głaz Grońskiego – foto

Oświata-Medycyna Bliżej Dziecka – foto