SP 74 Szczecin

Szkoła Podstawowa Nr 74
Serdecznie wita!

Szkolny Pulitzer – foto

99 Rocznica – foto

W zrowym ciele – foto

Najpiękniejsza kukiełka – foto

Konkurs piosenki – foto

Kalejdoskop językowy – foto

Festiwal Czytania – foto

Dni języków obcych – foto

Poliglota – foto

Godzina dla Szczecina – foto