SP 74 Szczecin

Szkoła Podstawowa Nr 74
Serdecznie wita!

Wiosenne zabawy – foto

Biała Szkoła – foto

Kawałek Azji w SP 74 – foto

W Muzeum Geologicznym – foto

Półkolonie w SP 74 – foto

Siatkówka w SP 74 – foto

Warsztaty z robotyki – foto

Warsztaty cukiernicze – foto

Rodzinne pieczenie pierników – foto

Klasse 1b und 1c – foto