8H AMBASADOREM WIELOKULTUROWOŚCI

Relacja:

Dwujęzyczni z SP 74 Ambasadorem Wielokulturowości


Rok temu w Szkole Podstawowej nr 74 im. Stanisława Grońskiego po raz pierwszy naukę rozpoczęli uczniowie klasy dwujęzycznej. Był to rok pełen sukcesów. Ciężka praca uczniów, ich zaangażowanie w życie społeczne, wrażliwość oraz kompetencje międzykulturowe zostały nagrodzone otrzymaniem zaszczytnego tytułu Ambasadora Wielokulturowości, który nadał dwujęzycznym Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Konkursowi, w którym uczniowie wraz z wychowawcą Anną Hendzel wzięli udział przyświecały między innymi takie cele, jak: przeciwdziałanie dyskryminacji kulturowej oraz przybliżenie młodzieży wiedzy na temat różnorodnych grup mniejszościowych żyjących na Pomorzu Zachodnim, a także przybliżenie polskiej kultury dzieciom, które przybyły do Polski z krajów spoza UE. Uczniowie zaprezentowali swoje oryginalne pomysły na działania samorządu w zakresie wspierania wielokulturowości. Przygotowali album po mieście ukazujący elementy, ślady wielokulturowości. Nagrali filmik oraz wykonali prace plastyczne opatrzone informacją o możliwości wykorzystania ich. Ten drużynowy projekt aktualnej klasy 8H został nagrodzony łączną kwotą 2000 zł. Nagrody wręczyła uczniom dyrektor szkoły pani Małgorzata Łabuń.
Autor: Anna Hendzel