Szkoła promująca zdrowie


Prezentacja projektu „Szkoła promująca zdrowie” (pdf)


Plan dziełań w roku szkolnym 2020/2021 (pdf)


Prezentacja „Światowy Dzień Zdrowia w SP 74” (pdf)


Prezentacja „W zdrowym ciele zdrowy duch” (pdf)