Kształtowanie pojęć matematycznych

Kształtowanie pojęcia – litr, doświadczenia z ważeniem – co jest cięższe, lżej-sze, gra utrwalająca pojęcie: parzysta, nieparzysta, tworzenie figur z pięciu kwadratów jednakowej wielkości – klasa 3a