Szkoła promująca zdrowie

 

Prezentacja projektu „Szkoła promująca zdrowie” (pdf)

 

Plan dziełań w roku szkolnym 2020/2021 (pdf)

 

Prezentacja „Światowy Dzień Zdrowia w SP 74” (pdf)