Automatyczne pipety na wyposażeniu SP 74

W styczniu tego roku

do Szkoły Podstawowej nr 74 w Szczecinie trafił zestaw profesjonalnych pipet automatycznych firmy Genoplast. Został on wygrany w konkursie na konspekt zajęć z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na warsztatach z barkodingu przez panie: Sylwię Gwardys – Szczęsną i Annę Rzemieniecką – nauczycielki biologii z SP 74. Panie wzięły udział w warsztatach laboratoryjnych organizowanych przez Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w zajęciach terenowych w ramach projektu EkoBarkod. Jego celem jest zapoznanie uczestników z możliwościami jakie daje wykorzystanie biologii molekularnej w identyfikacji obcych gatunków inwazyjnych takich jak barszcz Sosnowskiego, niecierpek pomarańczowy i gruczołowaty, rdestowiec japoński oraz tak bardzo popularna na Zachodnim Pomorzu nawłoć kanadyjska. Udział w tego typu przedsięwzięciach daje niepowtarzalną szansę na zapoznanie z nowoczesnymi technikami badań i przybliża szkołę do prawdziwego oblicza nauki. Pipety można wykorzystać do odmierzania mikrolitrów roztworów np. zawierających DNA.