Złaz Turystyczny im. Stanisława Kaczmarka – 25.09.2016