XXI Złaz Krajoznawczy im. Stanisława Grońskiego – 17.09.2016