X Szczecińska Olimpiada Integracyjna odbyła się 17 kwietnia 2015 r.

X Szczecińska Olimpiada Integracyjna

Olimpiada to duże wydarzenie w świecie osób niepełnosprawnych . Jest ona inicjatywą pedagogów specjalnych, wychowawców klas integracyjnych oraz nauczycieli wychowania fizycznego. Zrzesza uczniów z wielu ośrodków specjalnych i integracyjnych działających na terenie naszego miasta i okolic. tym roku zaproszenie przyjęli: Szkoła Podstawowa Nr 41, Szkoła Podstawowa Nr 54,  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tanowie,  Zespół Szkół Specjalnych Nr 12,  Szkoła Podstawowa Nr 30 w SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dzieci niepełnosprawnych Ruchowo w Policach, Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Razem”, ,Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy , Publiczna Szkoła Podstawowa „Na Głębokiem” oraz po raz pierwszy na olimpiadzie  Punkt Przedszkolny „Dzwoneczek”.

Wraz z drużyną gospodarzy w sportowych zmaganiach brały udział 132 osoby. Jak co roku ogromnego wsparcia okazali studenci Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzięki nim każdy zawodnik mógł odnieść sportowy sukces. Uczniowie konkurowali w 10 konkurencjach przygotowanych przez  p. Krystynę Woźniakowską.

W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 74 oraz goście specjalni: tancerze ze Studia 55.

Werdykt komisji – pod kierownictwem pani dyrektor Małgorzaty Łabuń – docenił starania wszystkich zawodników. Każdy z nich za ogromne zaangażowanie i uczciwą walkę został nagrodzony złotym medalem.

Organizator
Monika Górska – Matysiak